MÁY CHỦ SERVER

Máy chủ, máy phục vụ hay hệ thống cuối là một máy tính được nối mạng, có IP tĩnh, có năng lực xử lý cao và trên máy đó người ta cài đặt các phần mềm để phục vụ cho các máy tính khác truy cập để yêu cầu cung cấp các dịch vụ và tài nguyên

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.